סיפורי כשלון

על חברה עם ידע בסיסי בשיווק כוללת סיפורי הצלחה של המוצרים שלה באתר.

חשבנו שיהיה מעניין לדבר דווקא על כשלונות.

קישור: אדם טל על הכשלון הגדול ביותר שלו