שיווק שותפים אדם טל- מיליון ש"ח בחודש אחד (שיא חדש בישראל)